top of page

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Administratorem Twoich danych osobowych jest Maciej Szwarc prowadzący działalność gospodarczą Talking Heads Maciej Szwarc, z siedzibą w Warszawie ul. Kaliska 22/5, 02-316 Warszawa, adres email: maciej.szwarc@talking-heads.pl

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. w celu zawarcia i realizacji w sposób właściwy zawartej przez Ciebie z nami umowy,

 2. w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem

 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem

 4. w związku realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze

 5. w celu marketingowym pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody.

 

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy:

 1. Imię i nazwisko

 2. Adres email

 3. Adres zamieszkania

 4. Numer telefonu

 5. PESEL

 6. Wizerunek

 

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione nauczycielowi języka angielskiego, firmie księgowej współpracującej z Administratorem, podmiotom świadczącym usługi IT lub usługi prawne, organom państwowym, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani przez powszechnie obowiązujące przepisy.

Nie przekazujemy Twoich danych organizacjom międzynarodowym ani do państwa trzeciego.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Twoje dane osobowe pozyskane dla celu realizacji zawartej przez Ciebie z nami umowy przechowywane i przetwarzane będą przez czas trwania umowy i okres 6 lat licząc końca roku kalendarzowego w którym umowa uległa rozwiązaniu. Dane które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Przysługuje Ci:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

 3. Prawo do usunięcia danych

 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania, jeżeli nie chcesz żebyśmy je usunęli a są Ci one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli wniesiesz taki sprzeciw zaprzestaniemy przetwarzania twoich danych

 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urząd Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

 7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. W celu wykonania swoich praw skieruj swoje żądanie na adres email office@talkingheads.pl

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podanych danych:

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych tj. adres email, numer telefonu i wizerunek dla celów marketingu nie jest konieczne dla realizacji umowy, jeżeli nie chcesz abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe poinformuj nas, że cofasz zgodę. Możesz cofnąć zgodę w każdym czasie kierując swoje żądanie na adres email office@talkingheads.pl

bottom of page